Älvstranden Utveckling AB byggde år 2000 ett nätverk för datakommunikation på Lindholmen. Alla hyresgäster kan via detta nät koppla upp sitt kontor mot Internet. Aktiviteten AB ansvarar för driften av nätet.

LindholmenNet är ett kontorsnät med en uptime på 99,98 %. Det betyder att vi under år 2015 haft avbrott under 2 timmar. Om det inte fungerar

Vi kan tyvärr inte garantera att det inte blir avbrott i trafiken, men vi försöker ständigt att minimera driftsstörningar. För att du ska få en uppfattning om driftssäkerheten har vi logg över händelser som du kan se här.

Företag som är anslutna till LindholmenNet får inte sprida eller sälja anslutningen/tjänsten vidare till annat företag eller person.

Ring oss gärna på telefon: 031 22 06 10 om du har frågor eller vil bli inkopplad i nätet.

LindholmenNet drivs i samarbete mellan Älvstranden Utveckling AB och Aktiviteten AB.


  Idag i:
  Stockholm City:

  Stockholm Kista:

  Gbg Lindholmen:

kurslokal, datasal, kurslokal, datasal, kurslokal, datasal