Ett möte, en utbildning, ett projekt, kort eller långt. Vi har lokalerna och servicen i Stockholm City, Kista, Göteborg och Malmö. Tel 08 410 600 80 eller
031 22 06 10. Vårt mål är att ert evenemang ska bli lyckat.


Boka i Stockholm


Boka i GöteborgVägbeskrivningar:
Stockholm City:
Kungsbron 21
111 22 Stockholm

Kista Entré:
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Göteborg Lindholmen:
Lindholmspiren 5B
417 56 Göteborg

Malmö:
Södergatan 24
211 34 Malmö

Välkomna!
Öppna kurser som arrangeras i våra lokaler.

| Ability Partner | Arrow | Cadcom | Cadshop | Chalmers Proffesional Education | Combitech |
| Conferator | Elocosoft | Confex | Dataföreningen Kompetens | Datavara | Doulos | Esri |
| FordonsData Nordic | Greater Minds | Hogia | Hjärtum Utbildning | Infocell | Informer | Labcenter |
| Learning Associates | The Mathworks | Mentor Graphics | Nohau | Nova Software | NSCA | OP 5 |
| ORACLE | Retorikhuset | SAP | SIS | Software AG| STF | Strusoft | Swedsec | Tholin & Larsson |
| Triacon | Troman | Umetrics | Visma | VMware |

  Idag i:
  Stockholm City:
  - Certifiering
  - Certifiering
  - Excel VBA Macro
  - Utbildning / Seminarium

  Stockholm Kista:
  - Powerproject Grundkurs
  - DO407
  - Excel fördjupning 182490
  - Excel-Fortsättning
  - RH124
  - Utbildning / Seminarium
  - Utbildning / Seminarium

  Gbg Lindholmen:
  - Utbildning / Seminarium
  - Seminarium
  - Utbildning / Seminarium
  - Utbildning / Seminarium
  - Utbildning / Seminarium
  - Excel Grund
  - Utbildning / Seminarium
  - Möte
  - Revit MEP & MagiCAD VVS
  - Utbildning / Seminarium
  - Utbildning / Seminarium
  - Möte
  - Dataskyddsombud
  - Utbildning / Seminarium
  - Utbildning / Seminarium

    Uppdaterad 2018-12-11 16:33:02


    
kurslokal, datasal, kurslokal, datasal, kurslokal, datasal