Ett möte, en utbildning, ett projekt, kort eller långt. Vi har lokalerna och servicen i Stockholm City, Kista, Göteborg och Malmö. Tel 08 410 600 80 eller
031 22 06 10. Vårt mål är att ert evenemang ska bli lyckat.


Boka i Stockholm


Boka i GöteborgVägbeskrivningar:
Stockholm City:
Kungsbron 21
111 22 Stockholm

Kista Entré:
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Göteborg Lindholmen:
Lindholmspiren 5B
417 56 Göteborg

Malmö:
Södergatan 24
211 34 Malmö

Välkomna!
Ett urval av öppna kurser som arrangeras i våra lokaler.

| Arrow | Cadcom | Cadshop | Chalmers Proffesional Education | Combitech |
| Conferator | Elocosoft | Datavara | Doulos | Esri |
| FordonsData Nordic | Greater Minds | Hogia | Hjärtum Utbildning | Infocell | Informer | Labcenter |
| Learning Associates | The Mathworks | Mentor Graphics | Nohau | Nova Software | NSCA | OP 5 |
| ORACLE | Retorikhuset | SAP | SIS | Software AG| Swedsec | Troman | Umetrics | Visma | VMware |

  Idag i:
  Stockholm City:
  - Excel Pivottabeller
  - Excel för Ekonomer
  - Course
  - Excel För Inköpare

  Stockholm Kista:
  - Kurs
  - Yocto
  - Lubekalk
  - Utbildning / Seminarium

  Gbg Lindholmen:
  - Utbildning / Seminarium
  - Workshop E2E
  - Grupprum till sal 1
  - Licensering
  - Fortsättningskurs i Vis...
  - Semesterhantering Hogia...
  - Möte
  - Classic Flex Lön grund
  - Semesterårsskifte Hogia...
  - Förberedande utbildning AF
  - Kompetenskartläggning
  - Grundutbildning, Lednin...
  - Utbildning / Seminarium    
kurslokal, datasal, kurslokal, datasal, kurslokal, datasal